Na prelome mesiacov júl / august 2018 sa opäť konala v Banskej Bystrici akcia Legits Blast. V nasledujúcom fotoreporte máte možnosť vidieť, že skutoční vizuálni umelci nemajú žiadne obmedzenia v technikách zobrazovania obrazu. Produkcia Skit / Piero / Opmen / Oiler zobrazuje písmo + charaktery členov Das Efx a vznikla za podpory talianskeho výrobcu sprejov Loop Colors.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac fotiek z Graffiti a streetart časti festivalu Legits Blast nájdete na Facebook stránke Playground89. Foto by Peťo Hlinka.