V pokračovaní článku o symbolike tetovaní sa zameriame na “nezvieracie” motívy. Vychádzame pritom z reálnych prác z dielne Mad Ram Tattoo a a často sa opakujúcich požiadaviek od klientov. Ako majiteľa / majiteľku nového tetovania vás to môže inšpirovať k striktne osobnému výberu motívu, ktorý bude s vami rezonovať dlhé roky.

Hannya maska

Napriek rozšírenému názoru, Hannya maska nemá nič spoločné s diablom alebo Satanom. V japonskom budhizme síce existuje aj verzia pekla, no tieto masky sú skôr pozemnými démonmi. V tohto hrozného démona môžu ženu zmeniť komplikované ľudské emócie ako vášeň, žiarlivosť, alebo nenávisť. Masky pôvodne pochádzajú z japonského Noh divadla. Traduje sa, že ženský démon sa zo svojej neľudskej podoby môže dostať len vtedy, ak bude nasledovať cestu Budhu. Vraví sa, že Hannya maska je nebezpečná a erotická, no tiež smutná a utrápená, čo zachytáva zložitosť ľudských emócií. Keď sa herec nosiaci masku pozrie priamo pred seba, maska sa javí desivo a rozhnevane. Ak sa herec nakloní mierne nadol, tvár démona sa zdá byť smutná, akoby plakala. Maska je charakteristická špicatými rohmi, žiarivými očami a tesákmi, v kombinácii s výrazom čistého odporu, zmierneného náznakom utrpenia okolo očí. Neusporiadané pramene vlasov svedčia o vášnivých emóciách vrhnutých do chaosu. Čím sú použité sýtejšie a radikálnejšie farby, tým hlbšie a intenzívnejšie sú emócie postavy.

Kľúčové slová: hnev, symbol šťastia, sudca dobra a zla, múdrosť, utrpenie ženského ducha, strašidelná minulosť


Kríž

Symbol sa v našich zemepisných šírkach teší obrovskej popularite kvôli hlbokému významu, ktorý je spätý najmä s náboženstvom. Kríž symbolizuje pre kresťanov vieru v Boha, konkrétne ukrižovanie Ježiša Krista, smrť a znovuzrodenie. V katolíckej viere sa kríž znázorňuje mnohými spôsobmi – od jednoduchého symbolu v tvare písmena “t” až po štrukturované kríže, ktoré sú sami o sebe umeleckými dielami. A nie sú to len kresťania, kto ho používa ako svoju ikonu. Keltský kríž znázorňuje spojenie medzi fyzickým a spirituálnym svetom, maltský kríž reprezentuje odvahu a obetavosť, grécky kríž zase nebo. Čo sa týka výtvarnej stránky, kríž môže tatér štylisticky stvárniť rôznymi spôsobmi, čím zostáva každý námet originálny.

Kľúčové slová: viera, sila, odvaha, obeta, spomienka, utrpenie, smrť, znovuzrodenie, život

Anjel

Anjeli sú veľmi vďačný motív kdekoľvek na telo. Opäť, šikovný tatér ho vie znázorniť nekonečno možnými spôsobmi, vačšinou v čierno-šedom (čierno-bielom) prevedení. Podľa povahy, hodnôt a miery temnoty jedinca, zaujemca o tattoo si môže zvoliť medzi anjelom strážnym alebo tzv. padlým anjelom. V prvom prípade, symbol znázorňuje posla od Boha, všeobecné dobro, strážcov priestoru medti zemou a nebom, ochranu pred zlom a sprievodcu na ceste z pozemského do posmrtného života. V druhom prípade, padlí anjeli predstavujú relelov, ktorí sa vzopreli Bohu a išli vlastnou cestou. Symbol padlého anjela nemusí predstavovať explicitne zlo, skôr povznesenie sa nad problémovou minulosťou.

Kľúčové slová: spiritualita, vernosť, ochrana, posolstvo od Boha, láska, rebélia, nezávislosť


Maják

Symbol nie je veľmi rozšírený (čo je aj pozitívne) napriek jeho silnému odkazu a možnostiam ako ho znázorniť v čierno-šedej, ale hlavne vo farebnej verzii. Z praktického hľadiska je maják úzko spätý s námorníctvom a morom. Zo hladiska symboliky, predstavuje maják vedenie na “správny smer” alebo cestu osudu. Symbol môže znamenať aj svetlo nádeje, domov či vieru. Maják sa často znázorňuje aj spolu s námorníkom, morom alebo útesom.

Kľúčové slová: vedenie, smerovanie, ochrana, nádej, domov, osud, bezpečie

Lebka

Lebky. Veľa lebiek. Tattoo motív vidno na telách často, čo však znamená? Veľa Ludí je presvedčených, že znázorňuje symbol smrti, čo je aj pravda. Avšak v dávnejšej minulosti, lebka označovala v prenesenom význame “najvačšiu zmenu” čím bola smrť a večný život. V nábožestve Kabala, lebka stvárňuje znovuzrodenie. Okrem smrti a života, lebky odjakživa zastupovali rebéliu (viď pirátska vlajka), silu či ochranu. Inokedy vypovedá smrtka na tele majiteľa o prekonaní nepriazne osudu.

Kľúčové slová: smrť, život, znovuzrodenie, rebélia, prekonanie nepriazne osudu, sila

Oko

Hovorí sa, že oko je bránou do duše. Aj preto je oko taký frekventovaný motív tetovania, pretože vypovedá o majiteľovi / majiteľke niečo skutočne osobné. “Božie” oko, známe aj ako oko duše je opäť náboženský symbol, ktorý nájdeme vyobrazený na freskách v kostoloch. Reprezentuje intuíciu a schopnosť predpovedať budúcnosť. Väčšinou ho nájdeme v trojuholníku (tri strany – Otec, syn, duch svätý) so slnečnými lúčmi navôkol. Hórove oko (oko Ra) pochádzajúce z Egypta vyjadruje ochranu, pevné zdravie a vznešenosť. Symbol oka sa často používa v spojení s inými elementami v čierno-šedej variante.

Kľúčové slová: intucícia, duchovno, ochrana, pevné zdravie, vznešenosť

Klaun

Hororové filmy dali klaunom celkom nový kontext. Napriek tomu nepatrí tetovanie s klaunom medzi mainstream. Symbol vyjadruje umenie, šialenosť, premenlivú náladu, radosť, bláznivosť aj zlo – záleží z ktorého uhla pohľadu sa na klauna obecenstvo díva. Každopádne si motív vyberajú odvážni ľudia, ktorí majú umelecké sklony

Kľúčové slová: šialenosť, radosť, smútok, dobro aj zlo, radosť

V prípade záujmu vám pripravíme akýkoľvek motív na mieru – originál. Stačí sa len objednať na konzultáciu na info@madramtattoo.sk.